วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2556

Venice Pink


Family:     Convolvulaceae
Genus:     Ipomoea
Species:     I. purpurea

Venice Pink มีดอกสีขาว และมีสีชมพูเข้มแซมประปรายกับสีขาวไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น