วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2556

Scarlet O'Hara

Family:     Convolvulaceae
Genus:     Ipomoea
Species:   I. nil

Cultivar: Scarlett O'Hara

 Scarlet O'Hara เป็นสายพันธุ์ที่มีดอกสีแดง และสีแดงเข้ม เป็นสายพันธุ์จากประเทศญี่ปุ่นไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น