วันจันทร์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2556

Operculina turpethum (จิงจ้อเหลี่ยม)

Family:     Convolvulaceae
Genus:     Operculina
Species:     O. turpethum

ไม้ล้มลุก ทอดเลื้อยปกคลุมดินหรือพันไม้อื่น ลำต้นเป็นสัน สามเหลี่ยม มีปีกแคบๆ ใบ เดี่ยว รูปไข่กว้างหรือแกมรูปหอก กว้าง 2-8 ซม. ยาว 3.2-10 ซม. ปลายใบแหลม โคนใบเว้า รูปหัวใจ ท้องใบมีขนปกคลุมแน่น ดอก สีขาว ออกเป็นช่อหรือดอกเดี่ยว ตามซอกใบ ก้านช่อดอกยาว 1-1.5 ซม. ดอกบานกว้างถึง 5 ซม. กลีบรองดอกซ้อนกัน 5 กลีบ 2 กลีบนอกสีเขียวอมแดง มีขน 3 กลีบในสีเขียว กลีบดอกเชื่อมกันแผ่เป็นรูปกรวย ปลายกลีบหยัก เว้าตื้น เกสรผู้ 5 อัน ติดบนหลอดกลีบดอก รังไข่รูปกรวยคว่ำ ผล แห้งแล้วแตก รูปกึ่งกลมมีช่องเปิด 4 ช่อง เมล็ด มี 4 เมล็ด สีดำเกลี้ยง

พบขึ้นในเขตร้อนของแอฟริกา อินเดีย จีน เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และญี่ปุ่น ในประเทศไทย พบเกือบทุกภาค ตามชายป่าผลัดใบ หรือพื้นที่เปิดและชื้นริมถนน หรือริมลำธาร ออกดอกช่วงเดือนตุลาคม-เมษายน

น้ำยางในราก ใช้เป็นยาระบายอ่อนๆข้อมูลจาก qsbg.org

Ipomoea carnea

Family:     Convolvulaceae
Genus:      Ipomoea
Species:     I. carnea

Ipomoea carnea มีดอกสีชมพูขนาดใหญ่ 6-9 นิ้ว ใบเป็นรูปหัวใจ เมล็ดเป็นพิษ และมันสามารถเจริญเติบโตได้โดยง่าย I. carnea มีชื่อเรียกอีกอย่างว่า ผักบุ้งพุ่ม ในบราซิล จะใช้ท่อนจากลำต้นเป็นท่อนไว้สำหรับใส่ยาสูบที่มา wikipedia.org